2014 m. kovo 31 d., pirmadienis

Knyga: Vladimiras Nabokovas "Lolita"
Sveiki,

Niekada Vladimirą Nabokovą nelaikiau novatorišku rašytoju, tokiu, kuris į literatūros dirvą pasėtų naują grūdą, bet, pasirodo, jį galima įrašyti prie įtakingiausių XX a. literatūros kūrėjų, kurie darė įtaką tolimesnei literatūros raidai. V. Nabokovas 1955 metais pristatė patį garsiausią savo romaną „Lolita“, kuri pirmiausia buvo išspausdinta, kaip ir daugelis erotiškai angažuotų to meto kūrinių, pirmiausia Prancūzijoje. Šį romaną autorius parašė anglų kalba ir po dešimtmečio jį pats išvertė į rusų kalbą ir pripažino, kad šis vertimas toli gražu nėra toks geras, kaip originalas. „Lolitos“ vertimus į lietuvių kalbą turime – Sigitos Papečkienės (1990, 2012), kurios ir Monika Vosyliūtė, kuri 2005 m. pateikė naują vertimą. Abu vertimai yra, deja, iš rusų kalbos, o ne pirminio, anot autoriaus, geriausiojo varianto. Skaitant kūrinį iš esmės truputį trūko išnašose paaiškinimų, kurie galbūt labiau galėtų atskleisti „Lolitos“ laikų vaizduojamą laikotarpį ir amerikietiškus kultūrinius klodus.

„Lolitos“ nepriskirčiau bendram rusų literatūros aruodui, nors autorius yra rusų amerikietis, tačiau tiek romano sanklodos, tiek jame vaizduojama aplinka yra amerikietiško, iš dalies ir Senojo žemyno vaizdo sintezė, priklausianti vakarietiškai kūrinio energetikai. Naujasis pasaulis po Antrojo pasaulinio karo, Amerikietiškoji idilė – moralės pakylėjimas ir griežta cenzūra prieš netrukus atsirisiančią Seksualinę revoliuciją. „Lolita“ nėra vien tik smarkiai erotizmu atmieštas kūrinys, kuris gali gluminti ir audrinti sensacijų, iškrypimų ištroškusias skaitytojų galveles – „kiekvienas pagal savo iškrypimo lygį“.

Tiesą sakant, „Lolitoje“ tiek tos ir erotikos tebūta, visgi tai ne pornografinė literatūra. V. Nabokovui kur kas svarbiau buvo užfiksuoti vidinius pagrindinio personažo Humberto parametrus, atverti skaudų realybės ir jausmų nesusikalbėjimą. Ką daryti, kai pasaulis ir žmogaus dvasia prasilenkia, o gamta ir lemtis nepadovanojo žmogui norminio gyvenimo. Galbūt skaitant „Lolitą“ galima labiau įsigilinti į pedofilo gyvenimą, kuris nuolat savyje slepia dvasinę kovą. Humbertas nusprendžia žengti žingsnį už tos ribos, už kurios, pasirodo, esą naujos ribos ir kaskart vis didesni žingsniai atveria naujas ribas, tad skaitant kyla natūralus klausimas, o ar pati riba turi savo ribą?

Visame romane niekur nevartojamas žodis „pedofilas“, tačiau mes tą žodį šiandien esame įpratę taip girdėti, kad tiesiog nuo jo „suka moralės vidurius“. Aišku, knyga nėra jokia gynyba ar pateisinimas šiai asmenų grupei, V. Nabokovas to ir nesiekia, veikiau jis mechaniškai tyrinėja pagyvenusio vyro pagundas, apie kuriuos rašė Sigitas Parulskis, ir ieško ribos – kiek jis pats, kaip rašytojas, gali nueiti su personažu iš pradžių tik žaisdamas nimfetišką žaidimą, o po to visa galva pasinerdamas į žūtbūtines kovas, kurios iš romano veikėjo pareikalauja kraštutinių priemonių. Romanas, bent jau jo vertimas, turi tam tikro lyrinio skambėjimo, tačiau pati medžiaga, žmogaus sužalota gelmė, neleidžia stačiai idealizuoti vaiko ir suaugusiųjų santykių, todėl, manau, tik retam skaitytojui „Lolita“ gali tapti tikra priegalvio knyga, nebent joje įžvelgtume kažko ypatingai sau aktualaus, dėl kurio kaskart norėtųsi sugrįžti prie knygos.

Kas žino, galbūt iš tikrųjų mano „iškrypimas“ priklauso ne tiek nuo tiesioginio skaidraus, tyro, jauno, užginto, stebuklingo mergaičių grožio, kiek nuo suvokimo, kad kerinti padėtis yra nepažeidžiama, padėtis, kurioje begaliniai tobulumai užpildo tarpą tarp to trupučio, kas dovanojama, ir to, kas tik žadama, kas slypi stebuklingose nepasiekiamų prarajų spalvose. <...>. Pakibęs tarp saulėlydžio debesų ir atplūstančios nakties, grieždamas dantimis, aš rinkau visus savo aistros demonus ir spaudžiau juos prie savo pulsuojančių balkono turėklų: dar akimirką ir jis prasmegs – tiesiai į abrikosinę drėgnos vėduoklės miglą; ir jis prasmegdavo – po to, būdavo, apšviestas pavidalas tolimajame lange pasislinkdavo, ir Ieva vėl virsdavo šonkauliu, kuris vėl apaugdavo kūnu, ir lange jau nieko nebebūdavo, išskyrus pusnuogį prasčioką, skaitantį laikraštį (p. 275).

Būta ir tokių dalykų, kurie mane asmeniškai erzino – nuolatinis prancūziškų žodžių kaišiojimas į tekstą, ištęsti aprašymai apie kelionę po Amerikos žemyną ir kitų niuansų, kurie apsunkino skaitymą.

Humbertas – tai įdomus ir sudėtingas personažas, turintis begalinę geidulių ir moralės kovą, kurią nuolatos pralaimi, o pralaimėjimai pamažu tampa susitaikymais su savo paties prigimtini, o gal labiau įgyta trauma, kurią jis bando paaiškinti jaunystėje netektos meilės prisiminimais. Humbertas yra negailestingas sau, bet pasidavęs Lolitai (herojės tikrasis vardas – Doloresa) kerams, jis pasiduoda savo ydoms ir pamažu tampa savo iliuzijų ir troškimų vergu. Troškimai nugali moralinius įsitikinimus ir tik skaitytojas iš pamąstymų gali suvokti, kiek daug Humbertui kainavo jo kebli „problema“.

Aišku, romanas turi gana pamėgtą XX a. literatūros įrėminimą – pradžioje ji pristatoma kaip dokumentas, tačiau romanas labiau perteikiamas kaip seksualiniai kančių memuarai, netgi ne memuarai, bet išpažintis, todėl kalbėjimas pirmuoju asmeniu, retkarčiais suskambančios apgailestavimo nuotaikos tik sustiprina tikroviškumo įspūdį. Netgi man pasidarė įdomu, ką iš tikrųjų mąstė ir veikė V. Nabokovas rašydamas šį kūrinį, kurį, anot jo žmonos, jis buvo „įmetęs į ugnį“, taigi visai galimas daiktas, kad šiandien mes „Lolitos“ net neturėtume, kaip neturėtume tokios skambios sąvokos kaip „nimfetė“. „Nimfetė“, bent jau lietuvių literatūros vandenyse visgi neprigijo, tačiau esu tikrai ne kartą užčiuopęs kitą sąvoką – „lolita“, kuri būtent apibūdina koketuojančias dar nesubrendusias paaugles, kurios gali sužadinti suaugusiems vyrams keistas seksualines fantazijas... 

Aišku, romanas nagrinėja apskritai žmogaus seksualinius klausimus, laikmečio moralines madas, nes moralė irgi gali būti mada, jei prisiminsime, kad kai kuriose kultūrose senoliai tuokiasi su devynmetėmis ir dar blogiau – deginamos gyvos su velionio palaikais, o žiūrint istoriškai – neretai keturiolikmetės buvo tekinamos už gerokai vyresnių vyrų, tai į „Lolitą“ reiktų žiūrėti kaip į laikmačio stigmą, kruopščiai ir įtaigiai atvertą V. Nabokovo, kur tam tikra kultūra leidžia kiek kitaip pažvelgti į mus pačius iš arčiau, kartais po tomis įtrūkusiomis kaukėmis, po kuriomis slepiasi nuogas suluošintas žmogus.

Jūsų Maištinga Siela

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą